Vnesite vaš naslov

Dekanijska konf. 9. okt. 2022

Bogoslužje

Vsebinski poudarki

 

1. Skupna hoja« je mogoče le, če temelji na skupnem poslušanju Božje besede in obhajanju evharistije. Vabimo tudi z načinom življenja – težko je nagovoriti drugega z besedo.

2. Vero naj ljudje odkrivajo sami, treba pa jih je prav usmeriti.

3. Skupnost je izredno pomembna, gradi odnose med seboj in z Bogom.

4. Sodelovati tudi tako, da si upaš predlagati župniku kaj bi se dalo in se z njim posvetovati in imeti dovolj poguma za nagovor posameznikov.

5. Otroci pri bogoslužju ne motijo, bolj motijo odrasli, ki klepetajo, tudi pred cerkvijo pred mašo, ko naj bi se zbrali pred bogoslužjem. Če gre preko mere, morajo starši urediti. Razveseljivo je to, da mlade družine nosijo s seboj k maši mlajše otroke.

6. Zadnje čase se pojavlja premalo možnosti za sveto spoved, pri bogoslužju smo vse prevečkrat zgolj opazovalci.

7. Reden dogodek srečevanja s starejšimi in bolnimi naj bi bilo obhajilo na domu. Bolni in ostareli naj izrazijo sami željo, mi pa bodimo pozorni ter odkrivajmo starejše in jim to tudi predlagajmo.

8. Na vredno prejemanje Jezusa je potrebno opozarjati. Nismo sodniki, je pa potrebna jasnost.

 

Izzivi

1. Biti pripravljeni osebno nagovoriti druge za sodelovanje in s tem jim damo tudi občutek, da službe niso rezervirane samo za nekatere.

2. Reden obisk maše je temelj pri ustvarjanju odnosov.

3. Prizadevajmo si biti veseli in dejavni. Ni vedno to čutiti pri naših bogoslužjih. Morda smo vzgojeni, da vedrina ne sodi v cerkev.

4. Iščimo načine  izražanja občestvenosti med tednom – molitve pred mašo, češčenje Najsvetejšega, srečanja za starše veroučencev, ministrante in druge skupine izražajo občestvenost…

5. Potrebno je vedno znova spodbujati in razlagati drže pri bogoslužju. Pomembna je tudi tihota.

6. Potrebno bi bilo tudi obnoviti določene pobožnosti in dejavnosti, ki nagovarjajo tudi otroke, mlajše.

7. Potrebno je tudi ljudi pripraviti o vlogi izrednih delivcev, ki na domove prinašajo bolnim in ostarelim Jezusa.

8. Pravila za vreden prejem obhajila naj bodo  jasna, obešena na oglasni deski, ali pa jih ponavljamo v oznanilih, spletnih straneh, kjer vsak lahko pride do jasnosti.