Spoštovani,

dobrodošli na spletni strani župnije Sv. Urh Branik. Naj vam bo spletna stran naše župnije predvsem v pomoč pri vpogledu v dogajanje v naši veliki družini, kjer ste vsi dobrodošli.

Priporačamo vam, da si lahko preberete tudi katero izmed številk glasila Zlati Grozdi. Vse številke izdaj so vam na voljo TUKAJ


V cerkvi nosite zaščitno masko, si razkužite roke in vzdržujete medsebojno razdaljo 1,5 m (razen za osebe iz skupnega gospodinjstva).

Za preprečevanje in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo smo dolžni upoštevati veljavne vladne predpise. 


KARITAS za Ukrajino


5.Velikonočna nedelja, 15. 5. 2022


Svetovni dan družine


   15. maja praznujemo svetovni dan družine, ki ga  je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. S tem  je hotela povečati zavedanje družbe o pomenu družine in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi probleme družin reševali z ustreznimi domačimi politikami. 
   V zadnjih desetletjih se je družinska struktura drastično spremenila zaradi razvijajočih se globalnih demografskih trendov. Kljub spreminjajoči se družinski strukturi Združeni narodi še vedno priznavajo družino kot osnovno enoto družbe.   
  Po podatkih Statističnega urada je bilo leta 2015 v Sloveniji 576.177 družin. V vsaki so bili povprečno po trije člani. Najpogostejši tip družine je bil zakonski par z otroki (teh je bilo več kot 224.000 ali 39 odstotkov vseh), vendar se število takih družin številčno zmanjšuje že od leta 1991. V zadnjih letih se je najbolj povečalo število zunajzakonskih skupnosti, in te so bile v začetku 2015 13 odstotkov vseh družin v Sloveniji, v njih pa se je rodila vsako leto že več kot polovica otrok.  Letos je v ospredju povabilo družbi, da bi bila prijazna do družin in trajnostnega razvoja. 
   Družina je v središču pozornosti Cerkve. Papež Frančišek je lani na praznik sv. Jožefa, 19. marca razglasil leto družine, ki se bo končalo s svetovnim srečanjem družin v Rimu od 22. do 26. junija 2022. Papeški svet za družine je ob že obstoječih gradivih in spodbudah na področju družinske pastorale še posebej izpostavil naslednja zavzemanja: - priprava na zakon; - spremljanje zakoncev; - srečanja za starše; -spremljanje parov v krizi; - pastorala starejših in mladine; - ranjene družine itd…  Pri tem je pomemben nov poudarek, ki spodbuja, naj se na družine ne gleda samo kot na objekt pastorale, ampak naj se resno računa nanje kot na odločilni subjekt. Družine naj torej same čimbolj sodelujejo za izgradnjo in reševanje odnosov in potreb, ki jih imajo same in drugi, ki so na različne načine povezani z družinskim življenjem. Cerkev je dolžna ščititi družino, ker je vrednoto družine v človeško naravo zapisal Bog.   

 

MOLITEV ZA DRUŽINO

  Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.
  V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in očetovstvo, se milostni ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni.
  Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo pogumno zavzemali za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.
  Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine.
  Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu.  Amen.
 

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!
 MOLITEV ZA MIR V UKRAJINI 


Dobri Bog, ko spremljamo novice o divjanju vojne, molimo in prosimo za spremembo src in misli, za umiritev razmer v Ukrajini ter povrnitev dialoga. Prosimo te za varnost in zaščito prebivalcev Ukrajine in mir v njihovi državi. Odpri svetovnim voditeljem oči, da bi spoznali, da je svet naš skupni dom in da narode veliko več stvari združuje, kot ločuje, ter bi se odvrnili od vojne in bili sposobni najti mirno rešitev. Molimo tudi, da svet ne bi gledal stran od vojne in bi občutljiv za bolečino prizadetih pomagal tako pri vzpostavitvi miru kot prizadetim in vsem, ki bežijo pred napadi. Oče, varuj Evropo, vlivaj nam poguma in zaupanja v Tvoje varstvo in pomoč. Pomagaj nam, da bomo posebej v času preizkušenj trdni v veri, da si bomo prizadevali za resnico, svobodo in mir.

AMEN
  


 Božja Beseda za današnji dan


25.Številka Zlatih Grozdov    Priprava na sv.Krst 2020      Priprava na Zakon 2020

 

nalagam novice...