Spoštovani,

dobrodošli na spletni strani župnije Sv. Urh Branik. Naj vam bo spletna stran naše župnije predvsem v pomoč pri vpogledu v dogajanje v naši veliki družini, kjer ste vsi dobrodošli.

Priporačamo vam, da si v tem času lahko preberete tudi katero izmed števlka glasila Zlati Grozdi. Vse številke izdaj so vam na voljo TUKAJ


 

15.5.2014 Obvestilo vernikom

14.5.2021 Obvestilo vernikom

Izjava Škofov glede cepljenja

 


7. Velikonočna nedelja, 16. 5. 2021


PRED BINKOŠTMI 

    Čas od vnebohoda do binkošti je pomemben. Malo smo nanj pozabili. Po vnebohodu je Jezus začel delovati brez telesne navzočnosti na svetu, lahko rečemo, da je začel “delati na daljavo” dejansko pa je to delo ”na bližino”. Bližino pa lahko podari le Sveti Duh.
   Že od nekdaj se obhaja binkoštna devetdnevnica, ki je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe Svetega Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodom in traja vse do binkošti. 
   Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha Tolažnika.
Apostoli so se zbrali vsi skupaj in molili devet dni pred prihodom Svetega Duha: »Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14). 
   Pomembno je, da smo z devetdnevnico tudi mi duhovno povezani v občestvo. Tudi, če ne morete redno priti v cerkev, se lahko tudi po domovih pripravljate na binkoštni praznik. Tudi na tem področju se lahko pokaže vaša zavzetost za duhovno življenje. V pomoč so lahko tudi razni molitveniki kot tudi gradiva na spletnih straneh, kjer se mnogi za marsikaj znajdete.     
   Jezus bo svojo obljubo: »prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas«(Apd 1, 8) gotovo izpolnil tudi nam, današnjim kristjanom, vendar se moramo za darove Svetega Duha tudi kaj potruditi.
     

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.     
                                   - Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
                                   - in prenovil boš obličje zemlje.

 

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
 


 Molitev za nove duhovne poklice:
GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR!  DAROVAL SI SVOJE ŽIVLJNJE, 
DA BI GA VSI IMELI V IZOBILJU.
PODARI BOGASTVO SVOJEGA ŽIVLJENJA VSEM LJUDEM, POSEBNO
FANTOM IN DEKLETOM, KI JIH KLIČEŠ V SVOJO SLUŽBO.
RAZSVETLJUJ JIH PRI ODLOČITVI, POMAGAJ JIM V TEŽAVAH,
OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO, DA BODO VELIKODUŠNO IN POGUMNO
KAKOR TI  DAROVALI  SVOJE ŽIVLJENJE.   


AMEN.
 


 Božja Beseda za današnji dan


24.Številka Zlatih Grozdov    Priprava na sv.Krst 2020      Priprava na Zakon 2020

 

nalagam novice...