OBVESTILA

Družinsko bogoslužje na 5. postno Tiho nedeljo

Družinsko bogoslužje  na 5. postno nedeljo 29. marec 2020

1. Primerno je, da sedemo okoli mize, kjer smo ali bomo skupaj uživali hrano za telo. Ta molitev je hrana za duha.


2. Na mizo postavimo svečo. Sveča je znamenje Jezusa Kristusa, ki nas razsvetljuje, uči in odganja temo greha. Prav zato bodimo veseli in brez strahu, kajti On je z nami na naši poti. 


3. Eden od prisotnih naj bo Voditelj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Današnja nedelja je že PETA POSTNA NEDELJA, pravimo ji tudi TIHA NE-DELJA.  Prejšnja leta smo se srečevali v cerkvi, kjer ni bilo prav tiho: molili smo na glas, prepevali ob spremljavi orgel, se pozdravili s pozdravom miru. Letos pa je današnji dan res tiha nedelja, saj je v naših cerkvah mir in popolna tišina. Toda ta tišina je kakor tišina Lazarjevega groba: čakal je, da ga bo Jezus obudil od mrtvih; čakamo, da nas bo Jezus zopet zbral zdrave in vesele v naši cerkvi. Greh in smrt hodita z roko v roki. Prosimo Jezusa odpuščanja grehov, da bo naše srce živo in veselo, kakor je bilo Lazarjevo.


Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi:  Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  

Vsi: Amen.
 

Voditelj:  Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt.
Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.


Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu


Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  (Jn 11,1-45) 
 

Iz svetega evangelija po Janezu 
Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veliča-stvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.«
Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so mu dejali: »Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?« Jezus je odgovóril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«
To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Te-daj jim je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« Tomaž, ki se je i-menoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo z njim!«
Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma.
Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno veru-jem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.« In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.
Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hi-tro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h gro-bu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagle-dala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«
Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«
In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj.


Vsak pove svojo mislel, svoje mnenje, svoja vprašanja...
 

Prošnje
 

Voditelj:  Bratje in sestre! Jezus je obudil Lazarja in tako razodel svojo Božjo moč nad življenjem in smrtjo. Polni upanja se mu priporočímo: Usliši nas, o Jezus.
 

1.    Jezus, kdor veruje vate, bo živel večno; naj tvoja Cerkev hodi za teboj v veri, upanju in ljubezni. Vsi: Usliši nas, o Jezus.
2.    Ti si vstajenje in življenje; naj te vsa ljudstva sprejmejo za svojega Odrešenika in Gospoda. Vsi: Usliši nas, o Jezus.
3.    Pred obuditvijo Lazarja si molil k Očetu; nauči nas, da bomo tudi mi vse svoje potrebe in veselje v molitvi izročali Bogu. Vsi: Usliši nas, o Jezus.
4.    Svojega prijatelja Lazarja si obudil iz groba; pokliči v novo življenje vse, ki so zaradi greha duhovno mrtvi. Vsi: Usliši nas, o Jezus.
5.    Posebno spremljal in podpiraj zdravnike in bolniško osebje, bolnike in umirajoče. Vsi: Usliši nas, o Jezus.
6.    Ti si življenje in vstajenje; bodi milostljiv rajnim in jim podari večno veselje. Vsi: Usliši nas, o Jezus.

 

Vsak lahko doda svojo prošnjo...


Voditelj moli molitev papeža Frančiška ob izbruhu bolezni: 
 

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti
kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva,
veš kaj potrebujemo
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje
in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel
k veselju vstajenja. Amen.

 

Zdaj zmolimo še: Oče naš...

 

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

 


Spremljanje svetih maš preko spleta, radia in televizije

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Medij - sv. maše

Med tednom (pon-sob)

Nedelja (14.03.2020)

Link

Radio Ognjišče

19.00

10.00

https://radio.ognjisce.si

TV Exodus

6.00; 12.00; 18.00; 00.00

6.00; 8.30; 12.00; 15.30; 18.00; 00.00

https://www.exodus.si/index.php

Nova24tv.si

7.00 (papeževa maša)

/

https://nova24tv.si/tv-v-zivo/

Radio ARS

 

10.00

https://ars.rtvslo.si

TV Slovenija 2

 

10.00

https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2

Prenosi župnijskih sv. maš:

 

Med tednom (pon-pet)

Nedelja (14.03.2020)

Povezava

Družina

 

 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/svete-mase-na-daljavo?Open&fbclid=IwAR3SgLT1WOh98obDlXct77Mhk5sTSBCMsLyWyYHGydOSoiaL5qK0pfZrOjQ

 

Portal Pridi in poglej

7.00; 18.30

8.00; 10.00

http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/

Kapucini Štepaja vas

19.00

8.00; 9.15, 10.30

https://oblak.kapucini.si/cerkev.php

 

Prenos molitev naših škofov

Kdo

Kdaj

Kje

Namen

Povezava

Slovenski škofje

pon., 16. marec ob 20.00

Radio Ognjišče

Molitev za Božje varstvo pred širitvijo koronavirusa, za zdravje, za obolele in za zdravstveno osebje

https://radio.ognjisce.si

 

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19:

Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9

Maše na spletu

O zdravju - IZ SVETEGA PISMA

Molimo skupaj z Magnificatom

Križev Pot

15. Radijski Misjon

 

Spoštovani!

Na spletni strani Katoliške Cerkve najdete naslednje novosti:

Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času koronavirusa

Molimo skupaj z Magnificatom

Povabilo mladim k vpisu v bazo prostovoljce za sodelovanje pri oskrbi ranljivih skupin v času epidemije

Prenos nedeljske sv. maše v nedeljah ob 10.00 na TV Slovenija 2